حامیان دکتر جلیلی

تاریخ: سه شنبه 27 تیر 1391 ساعت: 11:58 بازدید: 2715 نویسنده: خادم المهدی

دانلود/دریافت مداحی های کربلایی محمد علی بخشی و محمد علی رحمانی

"هیئت سینه زنان عمه سادات(س)-شهر ری"

جشن میلاد امام زمان(عج)1391

--از طریق ادامه مطلب--موضوعات:هیئت سینه زنان عمه سادات(س) ,
کربلایی-محمد-علی-بخشی،میلاد-امام-زمان(عج)1391+عکس-های-جلسه کربلایی-محمد-علی-بخشی،میلاد-امام-زمان(عج)1391+عکس-های-جلسه کربلایی-محمد-علی-بخشی،میلاد-امام-زمان(عج)1391+عکس-های-جلسه کربلایی-محمد-علی-بخشی،میلاد-امام-زمان(عج)1391+عکس-های-جلسه کربلایی-محمد-علی-بخشی،میلاد-امام-زمان(عج)1391+عکس-های-جلسه امتیاز : 2006 ادامه مطلب| دیدگاه(1)

تاریخ: شنبه 10 تیر 1391 ساعت: 10:03 بازدید: 2003 نویسنده: خادم المهدی

دانلود/دریافت مداحی های کربلایی محمد علی بخشی"حسینه حضرت ابوالفشل(ع)-شهرری"

سوم شعبان 1391

--از طریق ادامه مطلب--موضوعات:هیئت سینه زنان عمه سادات(س) ,
کربلایی-محمد-علی-بخشی،سوم-شعبان-1391-حسینیه-حضرت-ابوالفضل(ع)+عکس-های-جلسه کربلایی-محمد-علی-بخشی،سوم-شعبان-1391-حسینیه-حضرت-ابوالفضل(ع)+عکس-های-جلسه کربلایی-محمد-علی-بخشی،سوم-شعبان-1391-حسینیه-حضرت-ابوالفضل(ع)+عکس-های-جلسه کربلایی-محمد-علی-بخشی،سوم-شعبان-1391-حسینیه-حضرت-ابوالفضل(ع)+عکس-های-جلسه کربلایی-محمد-علی-بخشی،سوم-شعبان-1391-حسینیه-حضرت-ابوالفضل(ع)+عکس-های-جلسه امتیاز : 1338 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391 ساعت: 15:30 بازدید: 1976 نویسنده: خادم المهدی

دانلود/دریافت مداحی های کربلایی محمد علی بخشی"هیئت سینه زنان عمه سادات(س)"

شب های اول تا سوم فاطمیه دوم 1391

--از طریق ادامه مطلب--موضوعات:هیئت سینه زنان عمه سادات(س) ,
کربلایی-محمد-علی-بخشی،شب-های-اول-تا-سوم-فاطمیه-دوم-1391 کربلایی-محمد-علی-بخشی،شب-های-اول-تا-سوم-فاطمیه-دوم-1391 کربلایی-محمد-علی-بخشی،شب-های-اول-تا-سوم-فاطمیه-دوم-1391 کربلایی-محمد-علی-بخشی،شب-های-اول-تا-سوم-فاطمیه-دوم-1391 کربلایی-محمد-علی-بخشی،شب-های-اول-تا-سوم-فاطمیه-دوم-1391 امتیاز : 1595 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: دوشنبه 21 فروردین 1391 ساعت: 18:33 بازدید: 2021 نویسنده: خادم المهدی

دانلود/دریافت مداحی های کربلایی محمد علی بخشی"هیئت سینه زنان عمه سادات(س)"

شب اول و دوم فاطمیه اول1391

--از طریق ادامه مطلب--موضوعات:هیئت سینه زنان عمه سادات(س) ,
کربلایی-محمد-علی-بخشی،شب-های-اول-و-دوم-فاطمیه-اول-91 کربلایی-محمد-علی-بخشی،شب-های-اول-و-دوم-فاطمیه-اول-91 کربلایی-محمد-علی-بخشی،شب-های-اول-و-دوم-فاطمیه-اول-91 کربلایی-محمد-علی-بخشی،شب-های-اول-و-دوم-فاطمیه-اول-91 کربلایی-محمد-علی-بخشی،شب-های-اول-و-دوم-فاطمیه-اول-91 امتیاز : 1666 ادامه مطلب| دیدگاه(1)

تاریخ: چهارشنبه 26 بهمن 1390 ساعت: 18:02 بازدید: 1550 نویسنده: خادم المهدی

دانلود/دریافت مداحی های کربلایی محمد علی بخشی"هیئت سینه زنان عمه سادات(س)"

جلسه هفتگی 1390/11/10

--از طریق ادامه مطلب--موضوعات:هیئت سینه زنان عمه سادات(س) ,
کربلایی-محمد-علی-بخشی،جلسه-هفتگی-10-بهمن-1390 کربلایی-محمد-علی-بخشی،جلسه-هفتگی-10-بهمن-1390 کربلایی-محمد-علی-بخشی،جلسه-هفتگی-10-بهمن-1390 کربلایی-محمد-علی-بخشی،جلسه-هفتگی-10-بهمن-1390 کربلایی-محمد-علی-بخشی،جلسه-هفتگی-10-بهمن-1390 امتیاز : 1712 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: دوشنبه 17 بهمن 1390 ساعت: 18:16 بازدید: 1767 نویسنده: خادم المهدی

دانلود/دریافت مداحی های کربلایی محمد علی بخشی"هیئت سینه زنان عمه سادات(س)"

جلسه هفتگی 1390/11/3

--از طریق ادامه مطلب--موضوعات:هیئت سینه زنان عمه سادات(س) ,
کربلایی-محمد-علی-بخشی،جلسه-هفتگی-3-بهمن-1390 کربلایی-محمد-علی-بخشی،جلسه-هفتگی-3-بهمن-1390 کربلایی-محمد-علی-بخشی،جلسه-هفتگی-3-بهمن-1390 کربلایی-محمد-علی-بخشی،جلسه-هفتگی-3-بهمن-1390 کربلایی-محمد-علی-بخشی،جلسه-هفتگی-3-بهمن-1390 امتیاز : 2146 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: چهارشنبه 28 دی 1390 ساعت: 16:50 بازدید: 2326 نویسنده: خادم المهدی

دانلود/دریافت مداحی های کربلایی محمد علی بخشی"هیئت سینه زنان عمه سادات(س)"

جلسه هفتگی  19 و 1390/10/12

--از طریق ادامه مطلب--موضوعات:هیئت سینه زنان عمه سادات(س) ,
کربلایی-محمد-علی-بخشی،جلسه-هفتگی-12-و-19-دی-ماه-1390 کربلایی-محمد-علی-بخشی،جلسه-هفتگی-12-و-19-دی-ماه-1390 کربلایی-محمد-علی-بخشی،جلسه-هفتگی-12-و-19-دی-ماه-1390 کربلایی-محمد-علی-بخشی،جلسه-هفتگی-12-و-19-دی-ماه-1390 کربلایی-محمد-علی-بخشی،جلسه-هفتگی-12-و-19-دی-ماه-1390 امتیاز : 2279 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: یکشنبه 11 دی 1390 ساعت: 11:59 بازدید: 1907 نویسنده: خادم المهدی

دانلود/دریافت مداحی های کربلایی محمد علی بخشی"هیئت سینه زنان عمه سادات(س)"

شب های اول،دوم و سوم محرم الحرام 1390-دهه دوم

--از طریق ادامه مطلب--موضوعات:هیئت سینه زنان عمه سادات(س) ,
کربلایی-محمد-علی-بخشی،شب-های-اول-تا-سوم-محرم90-دهه-دوم کربلایی-محمد-علی-بخشی،شب-های-اول-تا-سوم-محرم90-دهه-دوم کربلایی-محمد-علی-بخشی،شب-های-اول-تا-سوم-محرم90-دهه-دوم کربلایی-محمد-علی-بخشی،شب-های-اول-تا-سوم-محرم90-دهه-دوم کربلایی-محمد-علی-بخشی،شب-های-اول-تا-سوم-محرم90-دهه-دوم امتیاز : 1637 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

تاریخ: جمعه 02 دی 1390 ساعت: 15:20 بازدید: 2226 نویسنده: خادم المهدی

دانلود/دریافت مداحی های کربلایی محمد علی بخشی"هیئت سینه زنان عمه سادات(س)"

شب های پنجم،ششم،هفتم،هشتم،نهم،دهم و شام غریبان محرم الحرام 1390

--از طریق ادامه مطلب--موضوعات:هیئت سینه زنان عمه سادات(س) ,
کربلایی-محمد-علی-بخشی-شب-های-پنجم-تا-شام-غریبان-محرم-90 کربلایی-محمد-علی-بخشی-شب-های-پنجم-تا-شام-غریبان-محرم-90 کربلایی-محمد-علی-بخشی-شب-های-پنجم-تا-شام-غریبان-محرم-90 کربلایی-محمد-علی-بخشی-شب-های-پنجم-تا-شام-غریبان-محرم-90 کربلایی-محمد-علی-بخشی-شب-های-پنجم-تا-شام-غریبان-محرم-90 امتیاز : 1547 ادامه مطلب| دیدگاه(0)

صفحات مطالب

1|2|